Lịch cúp điện TT Huế từ ngày mai thứ 5 đến thứ 7 (09/02-11/02/2023)

09/02/2023
từ 07:30 – 14:30
Thủy Dương 7 ĐL Hương Thủy

Đã duyệt


Tách lèo từ thanh cái xuống FCO TBA Thủy Dương 7Thay MBA Thủy Dương 7 bằng MBA Thủy Dương 3 (100kVA) Đấu lèo từ thanh cái xuống FCO TBA Thủy Dương 7 TNĐK TBA Thủy Dương 7 (100kVA) Thay tủ hạ thế TBA Thủy Dương 7

09/02/2023
từ 07:30 – 17:00
CHIẾU SÁNG PHƯỚC TƯỢNG ĐL Phú Lộc

Đã duyệt


Dựng mới cột pi VT 100A; thay dây AC95 thành AV185 từ VT 100 đến VT 105; bổ sung dây néo các VT 99, 100, 105 XT 476 Cầu Hai

09/02/2023
từ 07:30 – 17:00
HẦM PHƯỚC TƯỢNG ĐL Phú Lộc

Đã duyệt


Dựng mới cột pi VT 100A; thay dây AC95 thành AV185 từ VT 100 đến VT 105; bổ sung dây néo các VT 99, 100, 105 XT 476 Cầu Hai

09/02/2023
từ 07:30 – 17:00
THÔN PHƯỚC TƯỢNG (BBNT) ĐL Phú Lộc

Đã duyệt


Dựng mới cột pi VT 100A; thay dây AC95 thành AV185 từ VT 100 đến VT 105; bổ sung dây néo các VT 99, 100, 105 XT 476 Cầu Hai

09/02/2023
từ 07:30 – 17:00
TĐC LỘC THỦY ĐL Phú Lộc

Đã duyệt


Dựng mới cột pi VT 100A; thay dây AC95 thành AV185 từ VT 100 đến VT 105; bổ sung dây néo các VT 99, 100, 105 XT 476 Cầu Hai

09/02/2023
từ 08:00 – 09:00
KÈ CHẮN SÓNG LŨNG LÔ ĐL Phú Lộc

Đã duyệt


Thay công tơ định kỳ TBA Kè Chắn Sóng Lũng Lô

09/02/2023
từ 08:00 – 09:00
Văn Đông 3 ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Chuyển đấu nối cáp nhánh A ra sau AB tổng TBA Văn Đông 3TNĐK TBA Văn Đông 3

09/02/2023
từ 08:00 – 09:30
Cầu Chui 1 ĐL Nam Sông Hương

Đã duyệt


Xử lý phát nhiệt đầu cực ty sứ hạ thế MBAThay lèo CSV và tiếp địa CSV Kiểm tra CBM TBA Cầu Chui 1 dạng tier 2

09/02/2023
từ 09:00 – 11:30
Bắc Sơn 1 ĐL A Lưới

Đã duyệt


Hoán chuyển công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá A1700 bằng công tơ điển tử RF và TI 200/1 TBA Bắc Sơn

09/02/2023
từ 09:00 – 14:30
Thủy Dương 3 ĐL Hương Thủy

Đã duyệt


Tách lèo vị trí 22 nhánh rẽ đi TBA Thủy Dương 3 XT 472 BX Phía NamThay MBA Thủy Dương 3 bằng MBA 160kVA Đấu lèo vị trí 22 nhánh rẽ đi TBA Thủy Dương 3 XT 472 BX Phía Nam TNĐK TBA Thủy Dương 3-160kVA Chờ lắng dầu MBA

09/02/2023
từ 10 – 11:00
CS T2 PHÚ LỘC (BBNT) ĐL Phú Lộc

Đã duyệt


Thay công tơ định kỳ TBA Chiếu Sáng T2 Phú Lộc

09/02/2023
từ 10 – 11:00
Cầu Chui 2 ĐL Nam Sông Hương

Đã duyệt


Xử lý bong tróc vỏ cách điện ĐD hạ thế Kiểm tra CBM TBA Cầu Chui 2 dạng tier 2

09/02/2023
từ 11:30 – 12:30
CÔNG AN HUYỆN PHÚ LỘC ĐL Phú Lộc

Đã duyệt


Thay công tơ định kỳ TBA Công An Huyện Phú Lộc

09/02/2023
từ 13:30 – 16:00
Sơn Thủy 2 ĐL A Lưới

Đã duyệt


Hoán chuyển công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá A1700 bằng công tơ điển tử RF và TI 200/1 TBA Sơn Thủy 2

10/02/2023
từ 07:30 – 11:30
Long Khê ĐL Hương Trà

Đã duyệt


Chuyển dây hạ thế từ cột B8 đến B9 TBA Long Khê sang cột B8/1/1 đến B9

10/02/2023
từ 07:30 – 14:30
BTS NHỔN BỒ ĐL Phú Lộc

Đã duyệt


Tách lèo VT 120 về 120/1 XT 472 Cầu HaiLắp đặt DCL VT 120/1 XT 472 Cầu Hai, phát quang HLT Đấu lèo VT 120/1 về 120 XT 472 Cầu Hai

10/02/2023
từ 07:30 – 14:30
BẢNG HIỆU LAGUNA ĐL Phú Lộc

Đã duyệt


Tách lèo VT 120 về 120/1 XT 472 Cầu HaiLắp đặt DCL VT 120/1 XT 472 Cầu Hai, phát quang HLT Đấu lèo VT 120/1 về 120 XT 472 Cầu Hai

10/02/2023
từ 08:00 – 15:00
Mậu Tài ĐL Phú Vang

Đã duyệt


Sang chuyển ĐD hạ thế cáp vặn xoắn qua cột mới từ vị trí AB2 đến vị trí A7 thuộc nhánh A TBA Tân Lập(VT 151/3 đến vị trí 151/10 XT 472 Huế 3); sang chuyển dây cáp vặn xoắn tại vị trí B1 thuộc nhánh B TBA Tân Lập(VT 151/11 XT 472 Huế 3); thu hồi cột cũ

10/02/2023
từ 08:00 – 15:00
Tân Lập ĐL Phú Vang

Đã duyệt


Sang chuyển ĐD hạ thế cáp vặn xoắn qua cột mới từ vị trí AB2 đến vị trí A7 thuộc nhánh A TBA Tân Lập(VT 151/3 đến vị trí 151/10 XT 472 Huế 3); sang chuyển dây cáp vặn xoắn tại vị trí B1 thuộc nhánh B TBA Tân Lập(VT 151/11 XT 472 Huế 3); thu hồi cột cũ

11/02/2023
từ 07:30 – 09:45
GIẤY CƯ CHÁNH (CSSX GIẤY HUYỀN TRANG) ĐL Nam Sông Hương

Đã duyệt


Vệ sinh, xử lý tiếp xúc đầu cực MBAXử lý bong tróc vỏ cách điện ĐD hạ thế Kiểm tra CBM TBA Giấy Cư Chánh dạng tier 2

11/02/2023
từ 10 – 11:30
ĐẠI HỌC HUẾ SỐ 4 LÊ LỢI ĐL Nam Sông Hương

Đã duyệt


Xử lý phát nhiệt đầu cực trung tính hạ thế MBA

13/02/2023
từ 08:00 – 15:00
Liên Minh ĐL Phú Vang

Đã duyệt


Sang chuyển ĐD hạ thế cáp vặn xoắn qua cột mới từ vị trí B1 đến vị trí B20 thuộc nhánh B TBA Vinh Thanh 3(VT 210/18 đến vị trí 210/38 XT 472 Phú Bài), thu hồi cột cũ

13/02/2023
từ 08:00 – 15:00
Vinh Thanh 3 ĐL Phú Vang

Đã duyệt


Sang chuyển ĐD hạ thế cáp vặn xoắn qua cột mới từ vị trí B1 đến vị trí B20 thuộc nhánh B TBA Vinh Thanh 3(VT 210/18 đến vị trí 210/38 XT 472 Phú Bài), thu hồi cột cũ

14/02/2023
từ 08:00 – 09:00
LỘC THỦY 8 (BBNT) ĐL Phú Lộc

Đã duyệt


CBM Tier 2 TBA Lộc Thủy 8

14/02/2023
từ 09:20 – 10:20
LỘC THỦY 6 (BBNT) ĐL Phú Lộc

Đã duyệt


CBM Tier 2 TBA Lộc Thủy 6

14/02/2023
từ 10:30 – 11:30
CẢNG VỤ CHÂN MÂY ĐL Phú Lộc

Đã duyệt


CBM Tier 2 TBA Cảng Vụ Chân Mây

14/02/2023
từ 13:30 – 14:30
LĂNG CÔ SPA – RESORT ĐL Phú Lộc

Đã duyệt


CBM Tier 2 TBA TC KBT Lăng Cô Spa Resort

Scroll to Top